เช็กเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16 เงินเข้าบัญชีวันไหน? ตันละเท่าไร?

เช็กเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16 ปี 2566 เงินเข้าบัญชีเกษตรกรวันไหน? จ่ายตันละเท่าไร?

วันนี้ (27 ม.ค. 66) ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ โครงการประกันรายได้ข้าว กรมการค้าภายใน  ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 16 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 66

การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 1 ก.พ.66

โดยเกษตรกรสามารถเช็กได้ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

ทั้งนี้ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้เกือบทุกชนิดข้าว โดยมีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งมีเกณฑ์กลางตันละ 13,656.68 บาท ที่เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 343.32 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 5,493.12 บาท

สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,177.49 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,081.45 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,553.52 บาท

***สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว**

เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16 ไม่เข้าบัญชีทำอย่างไร?

การโอนเงินยังคงมีกรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ-สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมการค้าภายใน

ภาพจาก : กรมการค้าภายใน

error: Content is protected !!