เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 – 9,000 บาท เริ่ม 20 ม.ค. 66

เงินเยียวยาล่าสุด เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ปภ.แจ้ง โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม วันไหน โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 – 9,000 บาท/ครัวเรือน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปี 65 ดีเดย์ล็อตแรก 20 ม.ค.นี้

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม เข้าวันไหน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจำนวนจังหวัด

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566) พบว่า จาก 66 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 482,941 ครัวเรือน และมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตราด นราธิวาส และจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานว่าไม่มีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานีผ่านการรับรองจากจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และมีหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 39,426 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 311,838,000 บาท รายละเอียดดังนี้

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม กี่บาท

  • ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 8,380  ครัวเรือน จำนวนเงิน 41,900,000 บาท
  • ครัวเรือนละ 7,000 บาท จำนวน 4,738 ครัวเรือน จำนวนเงิน 33,166,000 บาท
  • ครัวเรือนละ 9,000 บาท จำนวน 26,308  ครัวเรือน จำนวนเงิน 236,772,000 บาท

เงินเยียวยาน้ำท่วม เข้าบัญชีวันไหน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยต่อไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

error: Content is protected !!